Udržateľnosť rozvoja a sociálna zodpovednosť

V svojich víziách a hodnotách deklaruje spoločnosť Henkel zameranie na udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť. Uznaním nutnosti harmonizovať hospodárenie, ekologické a sociálne ciele, spoločnosť Henkel aktívne prijala zodpovednosť za svoj odbor podnikania a prispela tak ku globálnemu zavedeniu udržateľných riešení. Ochrana životného prostredia, aspekty zdravia, bezpečnosti a kvality sú základnými prioritami spoločnosti Henkel už celé desaťročia. Neustále zlepšovanie v týchto oblastiach predstavuje neoddeliteľnú súčasť firemnej politiky. Po mnohé roky, počas ktorých investujeme do zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, sme si vybudovali popredné miesto v ekologickej politike. A sme rozhodnutí si toto miesto udržať. Naša snaha predstavuje základný dôvod, prečo sme spoločne vypracovali dlhodobú Stratégiu Udržateľnosti do roku 2030. Stratégia nám pomôže stavať na tom, čo nás predurčilo na cestu úspechu. Súčasne je našim cieľom riešiť jeden z ústredných problémov budúcnosti: oddeliť rast od spotreby zdrojov. Podstata stratégie je jednoduchá, súčasne predstavuje pre nás výzvu a ambíciu dosiahnuť viac s menej zdrojmi a strojnásobiť efektívnosť našej spoločnosti do roku 2030. Dosiahnutie cieľov stratégie, si však žiada aj od nás, aby sme nachádzali nové riešenia a spôsoby, akým uskutočňovať všetky operácie v spoločnosti.

Stratégia Udržateľnosti 2030: Dosiahnuť viac s menej

V súčasnosti žije na našej planéte 7 miliárd ľudí a do roku 2050 sa očakáva nárast dokonca na 9 miliárd. Snažíme sa preto, aby budúce generácie mohli žiť na našej planéte v dobrých podmienkach v rámci limitov našej planéty


Stratégia Udržateľnosti 2030

Udržateľnosť znamená pre našu spoločnosť ľudí žijúcich v dobrých podmienkach v rámci limitov našej planéty. Avšak, ekologická stopa je oveľa väčšia ako sú zdroje našej planéty. Svetová populácia rapídne rastie a rast počtu obyvateľstva sa odráža aj v zmene spotrebných zvyklostí. Zmena v spotrebe vyústi v nasledujúcich desaťročiach do obrovského tlaku na prírodné zdroje. Tieto vývojové trendy predstavujú pre nás nielen výzvu ale ponúkajú aj obrovský potenciál: inovovať a dosiahnuť viac s menej zdrojmi sa stáva kľúčom stratégie udržateľnosti bez nutnosti obetovať kvalitu života. Všetky spoločnosti musia nájsť spôsob ako rásť a zlepšovať kvalitu života bez toho, aby spotrebovávali neobnoviteľné zdroje a spôsobovali nadmerné emisie.

Preto potrebujeme produkty, na ktorých výrobu sa spotrebuje menej materiálov a súčasne umožnia žiť ľuďom kvalitný život. Tato myšlienka predstavuje srdce Stratégie Udržateľnosti 2030 spoločnosti Henkel. Dosiahnuť viac s menej zdrojmi znamená vytvoriť vyššiu hodnou pre našich zákazníkov, spotrebiteľov, komunity ale aj spoločnosť a súčasne znižovať ekologickú stopu. Inovatívne a inteligentné myslenie predstavuje základ pri sledovaní stratégie.

Hodnotenie expertov

Výskumné inštitúcie a analytici pravidelne hodnotia ako spoločnosti harmonizujú hospodárenie, ekologické a sociálne ciele. Spoločnosť Henkel víta takéto hodnotenia a považuje ich za základ zabezpečenia vyššej transparentnosti na trhu. Medziodvetvová udržateľnosť a etické kódexy taktiež zohrávajú dôležitú úlohu na medzinárodných kapitálových trhoch. Pozíciu svetového lídra v oblasti udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti podnikov uznali aj mnohé rebríčky, analýzy a ocenenia.


Pre viac detailov kliknite sem.